BAŞKANLIĞIMIZCA EBYS KULLANICI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca 16/10/2020 tarihinde saat:13:30'da "Resmi Yazışma Kuralları" ile ilgili olarak Üniversiteniz personellerine yönelik olarak Hizmet İçi Eğitimin ilk toplantısı düzenlenmiştir.

 

 

Eğitim Fakültesi Konferans salonunda Covid 19 hastalığı sebebi ile önlemler alınarak yapılan toplantıya katılan personellere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında ve elektronik ortamda belgelerin düzenlenmesi ile EBYS kullanımında karşılaşılan sorunlar ile ilgili Başkanlığımız ve Üniversitemiz Yazı İşleri Evrak ve Şube Müdürlüğünce eğitim verilmiştir.

 

         

 

 

Eski Site