BİRİM İNTERNET SAYFASI YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Üniversitemiz birimlerinin, birim internet sayfası yönetim paneli sorumlularına 16/10/2020 tarihinde saat:14:30'da Google Meet üzerinden uzaktan toplantı düzenlenmiştir. 

 

 

Birim internet sayfası yönetim paneli sorumlularına ilgililere birim web sayflarının düzenlenmesi, güncellenmesi ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili Başkanlığımızca eğitim verilmiştir. 

 

 

Toplantıda anlatılan sunu için tıklayınız. 

 

Eski Site