Yazılım Şube Müdürlüğü

  • Üniversite internet (Web) sayfalarının sürekli yayınını sağlamak. Ana internet sayfasının hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına, öğrencilerine ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
  • Üniversite ve bağlı birimlerin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını belirlemek ve içeriğe göre tasarımını oluşturmak, destek sağlamak veya temin etmek,
  • Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek. Çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak, Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak / yaptırmak,
  • İşletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek,
  • Kullanıma alınan yazılımların mevcut durumu ile hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek ve raporlamak.