DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ VERİLMİŞTİR

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ VERİLMİŞTİR

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Akademik ve İdari Personellerine Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında Başkanlığımızca Bilgi Güvenliği Farkındalığı eğitimi düzenlenmiştir.

Eğitim Başkanlığımız personellerinden Mühendis Ayhan YAVUZ ile Tekniker Çağlar İSLAMOĞLU tarafından 25-28 Şubat 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi  toplantı salonunda 16:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin amacı; kurumumuzun bilişim kaynaklarının güvenli kullanımı ile en yüksek faydanın sağlanması, kurumun sahip olduğu bilgi ve belgelerin korunması hakkında tedbir alma ile bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kaza ile oluşabilecek tehditlerden korunmasını sağlayarak nitelikli hizmet sunulmasını sağlamaktır.

Eğitimde elektronik posta güvenliği, parola güvenliği, ağ ve internet güvenliği ile diğer bilgi güvenliği konularında paylaşımlar yapılmıştır.


  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • 25 Şubat, 2022