EBYS SİSTEMİNE GEÇİS HAKKINDA

EBYS SİSTEMİNE GEÇİS HAKKINDA

EBYS (Elktronik Belge Yönetim Sistemi) yazılım kurulum işlemleri tamamlanmış olup test sürecine girilmiştir. Sistem ile alakalı eğitici, idari yönetici ve sistem yöneticisi eğitimleri tamamlanmıştır. Başbakanlıktan ve yök’ten  gelen elektronik belge genelgesine göre tüm devlet kurumlarının 2017 yılı sonu itibariyle yazışmalarını EBYS üzerinden yapması gerekmektedir.  Üniversitemiz bu genelge gereği EBYS'ni 18 Aralık 2017 tarihi itibariyle kullanmaya başlayacaktır. Bu tarihe kadar tüm kullanıcıların kendi kullanıcı hesaplarıyla ebys.alanya.edu.tr adresinden  sisteme dahil olup, kendi birimlerinden yeni evrak oluşturmaları, birim içi ve birim dışı yazışmalar yapmaları, mümkünse bu süreçte gönderilen fiziki evrakların bir örneğininde sistem üzerinden ilgili birime gönderilmesinin sağlanması, kendi hesapları ve birimindeki kullanıcıların hesaplarının aktif olup olmadığı, rollerinin doğru tanımlanıp tanımlanmadığı, eksik rollerinin olup olmadığının, birim amirlerinin doğru yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.  Yapılan bu yazışmalar test ortamında olacağından dolayı gerçek ortama yansımayacaktır. Ancak 18 Aralık 2017 tarihi itibariyle gerçek ortama geçilip yapılan hertürlü yazışma sistemden sayı alıp tarih zaman damgası ile gerçek ortama aktarılacaktır.. 18 Aralık 2017 tarihi itibariyle artık tüm yazışmalar EBYS üzerinden yapılacaktır.

Not: EBYS Yardım Videoları sistemin içerisinde bulunmaktadır.

 


  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • 19 Eylül, 2019