Web Hizmetleri

Üniversitemizde web hizmetleri olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  • Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaç duydukları web sayfalarının hazırlanması için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak,
  • Web alanı tahsisi yapmak,
  • Web alan adı tahsisi yapmak,
  • Birimlerde bulunan web içerik sorumlularının sorunlarına çözümler üretmek.
Eski Site